İŞLETME FAKÜLTESİ

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Programı

 

Duyurular

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

 

 

GEAR 307 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çağdaş Dünya Sineması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GEAR 307
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Günümüz dünya sinemasına giriş niteliği taşıyan bir derstir. Dersin içeriği sinema tarihi, film çalışmalarında ve dünya sineması araştırmalarında ana kavramlar ve toplumsal cinsiyet, cinsellik, ırk ve etnisite meseleleri ile ilgili temsiliyet sorularının küresel bağlamı üzerinedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1980’lerden bu yana güncel dünya sinemasının temel kavramlarını, kilit noktalarını ve trendlerini tanımlayabilir.
  • Günümüz film çalışmalarındaki yerel, ulusal ve ulus ötesi anlayışlarına dünya sinemasının nasıl yeni kavramsallaştırma olanakları yarattığını tartışabilir.
  • Farklı coğrafyalardan sinemalarda toplumsal cinsiyet, sınıf, ırk ve cinsellik temsiliyetlerine dair söylemleri karşılaştırabilir.
  • Film çalışmalarındaki temel kavramların dünya sinemasına nasıl uygulandığını inceleyebilir.
  • Küresel, yerel ve ulusal kavramlarının film ve medya çalışmaları ile diğer insan ve toplum bilimleri için farklı anlamlarını tartışabilir.
  • Filmlerdeki temsiliyetler kanalıyla Batı ve Batı dışı toplumlardaki çeşitli inanışları, pratikleri, hikayeleri ve durumları analiz edebilir.
  • Sinemanın kültürel sistemleri ve küreselleşmeyi yansıtan, ortaya çıkaran, eleştiren ve meydan okuyan gücünü tartışabilir.
  • Ulusal kimlik ve ulusötesi prodüksiyon arasındaki çok katmanlı ilişkiyi değerlendirebilir.
Tanımı Bu ders teorik çalışma ile film seyretmeyi birleştirir. Öğrenciler üç rapor ve bir dönem sonu makalesi hazırlarlar. Her dersin ana meseleleri ve argümanları bir film etrafında ve kaynaklar üzerinden analiz edilir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 Ortadoğu Sineması Naficy, H. (2012). A Social History of Iranian Cinema, Volume 4: The Globalizing Era, 1984–2010 (Vol. 4). Duke University Press. Moore, L. C. (2005). Women in a Widening Frame:(Cross-) Cultural Projection, Spectatorship and Iranian Cinema. Camera Obscura: Feminism, Culture and Media Studies, 20(2), pp. 1-33. Screening: A Girl Walks Home Alone At Night (Ana Lily Amirport, 2014)
3 Doğu Avrupa Sineması I Iordanova, D. (2001). Cinema of Flames: Balkan Film. Culture and the Media (London: BFI, 2001), 178. Ieta, R. (2010). The new Romanian cinema: a realism of impressions. Film Criticism, 34(2/3), 22. Ionita, Maria, Niki and Dante: ‘Aging and Death in Contemporary Romanian Cinema’ in Film Criticism, Winter 2009/Spring 2010, Vol. 34, no. 2/3, p37-50 Screening: 4 Months, 3 Weeks and 2 Days (Christian Mungiu, 2007)
4 Doğu Avrupa Sineması II Papadimitriou, L. (2011). The national and the transnational in contemporary Greek cinema. New review of film and television studies, 9(4), 493-512. Chalkou, M. (2012). a new cinema of ‘emancipation’: Tendencies of independence in Greek cinema of the 2000s. Interactions: Studies in Communication & Culture, 3(2), 243-261. Koutsourakis, A. (2012). Cinema of the Body: The Politics of Performativity in Lars von Trier's Dogville and Yorgos Lanthimos' Dogtooth. Cinema: Journal of Philosophy and the Moving Image, 3, 84-108. Screening: Dogtooth (Yorgos Lanthimos, 2009)
5 Batı Avrupa Sineması I // İlk rapor teslimi Wayne, M. (2002). The politics of contemporary European cinema: histories, borders, diasporas. Intellect Books. Everett, Wendy, European Identity in Cinema (Bristol and Chicago: Intellect Books, 2005) Stevenson, Jack, Dogme Uncut: Lars von Trier, Thomas Vinterberg, and the Gang That Took on Hollywood: (Santa Monica: Santa Monica Press, 2004) Geuens, Jean-Pierre, ‘Dogma 95: A Manifesto for Our Times’, Quarterly Review of Film & Video, Vol. 18, Issue 2, (2001) pp. 191 – 202 Screening: Festen / The Celebration dir. by Thomas Vinterberg (Nimbus/Danmarks Radio/Nordisk Film, 1998)
6 Batı Avrupa Sineması II Powrie, P. (1998). Heritage, history and ‘new realism’: French cinema in the 1990s. Modern & Contemporary France, 6(4), 479-491. Gibson, B. (2006). Bearing witness: The Dardenne Brothers' and Michael Haneke's implication of the viewer. CineAction, (70), 24. Screening: In My Skin (Marina de Van, 2002)
7 Hint Sineması // İkinci rapor teslimi Kavoori, A. P., & Punathambekar, A. (Eds.). (2008). Global bollywood. NYU Press. Larkin, B. (1997). Indian films and Nigerian lovers: media and the creation of parallel modernities. Africa, 67(03), 406-440. Screening: Raman Raghav 2.0 (Anurag Kashyap, 2016)
8 Afrika Sineması Adesokan, A. (2012). Nollywood and the idea of the Nigerian cinema. Journal of African Cinemas, 4(1), 81-98. Screenings: Call Me Kuchu (Katherine Fairfax Wright, Malika Zouhali-Worrall, 2012)
9 Latin Amerika Sineması Stock, A. M. (Ed.). (1997). Framing Latin American Cinema: Contemporary Critical Perspectives (Vol. 15). University of Minnesota Press. Rocha, C. (2009). Contemporary Argentine Cinema during Neoliberalism.Hispania, 841-851. Screening: XXY (Lucia Puenzo, 2007)
10 Kore Sineması // Üçüncü rapor teslimi Shin, C. Y. (2005). New Korean Cinema. Edinburgh University Press. Screening: Oldboy (Park Chan Wook, 2003)
11 Hong Kong ve Çin Sinemaları Lee, V. P. (2009). Hong Kong cinema since 1997: the post-nostalgic imagination. Palgrave Macmillan. Screening: Suzhou River (Ye Lou, 2000)
12 Japon Sineması Dew, O. (2007). ‘Asia Extreme!: Japanese Cinema and British Hype. New Cinema: Journal of Contemporary Film Hyland, R. (2002). Hybridity in Contemporary Japanese Cinema: Heterogeneity in a Homogenous Society. Asian Cinema Screening: Noriko's Dinner Table (Sion Sono, 2005)
13 Avustralya ve Yeni Zelanda Sinemaları // Dördüncü rapor teslimi Rayner, J. (2000). Contemporary Australian cinema: an introduction. Manchester University Press. Scahill, A. (2012) ‘Wonderful, Heavenly, Beautiful, and Ours’: Lesbian Fantasy and Media(ted) Desire in Heavanly Creatures. Screening: Heavenly Creatures (Peter Jackson, 1994)
14 Diasporik Sinema ve Ulusötesi Sinemanın Ötesi Bergfelder, T. (2005). National, transnational or supranational cinema? Rethinking European film studies. Media, culture & society, 27(3), 315-331. Higbee, W., & Lim, S. H. (2010). Concepts of transnational cinema: Towards a critical transnationalism in film studies. Transnational Cinemas, 1(1), 7-21. Screening: White Material (Claire Denis, 2009)
15 Dönemin gözden geçirilmesi // Beşinci rapor teslimi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

Derste yararlanılacak olan kaynaklar yukarıdaki Haftalık Konular ve Ön Hazırlık Çalışmaları kısmında listelenmiştir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
90
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
128

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest