Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Programı

Hoşgeldiniz

Hoşgeldiniz!
Ekonomi Bölümü 13 yıldır Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programı’nı başarıyla yürütmekte ve risk yönetimi konusunda uzmanlar yetiştirmektedir. Fakültemiz bünyesinde ise lisans öğrencilerine sigortacılık ve risk yönetimi konularında uzmanlık kazandırmak üzere son 4 yıldır dersler açtık ve bu alandaki uzmanlığı belgeleyen bir opsiyon programı yürüttük. Ancak sigortacılık sektörünün Türkiye ekonomisinin bugünü ama özellikle geleceğindeki önemi bizi sigortacılık ve risk yönetimi alanında bir lisans programı tasarlamaya yöneltti. Sigortacılık ve Risk Yönetimi Programı sigortacılık sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacını ve özel sektörün risk yönetimi uzmanlarına olan talebini karşılamak üzere hayata geçti.

Sigorta ve Risk Yönetimi Programı öğrencileri kendilerini sürekli geliştirmelerini mümkün kılacak altyapıyı oluşturarak risk ve sigorta yönetimi alanında uzmanlaşmalarını sağlayan bir eğitim alacaklar. Esnek ders programımız sayesinde öğrencilerimize uzmanlaştıkları risk yönetimi veya sigorta alanını destekleyen farklı alanlarda da kendi tercihleri, kişisel ilgi ve becerileri doğrultusunda kendilerini yetiştirme olanağını sunuyoruz. Yakın alanlarla yan dal veya çift anadal yapmalarını destekliyoruz. Öğrencilerimize, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde anlaşmalı olduğumuz 100’e yakın üniversitesinde ERASMUS değişim programından yararlanma imkanı veriyoruz. Öğrencilerimizin mezun olmadan çok daha önce iş dünyası ile tanışmalarını sağlıyor, bunu gerek Türkiye’nin önde gelen finans ve sigorta şirketlerinde yaptıkları zorunlu stajlarla, gerekse de ekonominin farklı sektör ve kurumlarından davet edilen uzmanların eşliğinde yürütülen atölye çalışmalarıyla gerçekleştiriyoruz.

Prof. Dr. Ayla Oğuş Binatlı
Bölüm Başkanı

 

 

Sevgili Gençler,
Programımızın amacı “geleceğin meslekleri” arasında yer alan risk yöneticiliği ve sigortacılık konularında sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinde çalışabilecek nitelikli öğrenciler yetiştirmektir. Gelişen ve değişen ekonomik ve siyasi koşullar risk yönetimini ve sigortacılığı hayatın vazgeçilmezi haline getirmeye devam edecektir. Politik riskler, finansal riskler ve bunların etkileşimleri ile oluşan diğer birçok risk her tür kurum ve işletme için birer tehdittir. Ancak bu tehditlerin algılanması ve ona göre stratejiler belirlenmesi ise henüz emekleme aşamasındadır. Sigortacılık ve Risk Yönetimi Programı sadece bu alanları tespit etmekle kalmayıp aynı zamanda söz konusu riskleri net olarak tanımlamaya, sınıflamaya, analiz etmeye, ölçmeye ve nihayetinde yönetmeye giden bir süreci içermektedir. Gerek Avrupa Birliği (AB) tarafından öngörülen ve yürürlükte olan Solvency-II Direktifi ve Basel Komitesi tarafından yürütülen Basel-III çalışmaları bu kapsamda konun en güncel ve önemli örnekleridir. Yakın bir gelecekte bu iki düzenleme kapsamına girmeyecek kuruluş kalmayacaktır. Kapsamın bu kadar geniş olması hiç şüphesiz bu alanda nitelikli insan kaynağına olan ihtiyacı artıracaktır. Tüm bu gelişmeler Bölümümüz mezunlarına iş bulma ya da kendi işlerini kurmaları konusunda diğer bir çok bölüme nazaran rekabetçi bir üstünlük sağlamaktadır. Bu çerçevede 22 Nisan 2014 tarih ve 28980 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde “gerçek kişi sigorta acenteleri ile tüzel kişi sigorta acentesi müdürleri için gereken öğrenim düzeyi ve asgari mesleki deneyim süreleri” tablosunda “Dört yıllık yükseköğretim kurumlarının sigortacılıkla ilgili bölümlerinden mezun olanlarda mesleki deneyim şartı aranmaz” denilmektedir. Yine dört yıllık eğitim programınız çerçevesinde dilerseniz uluslararası geçerliliği olan PRM, FRM başta olmak üzere birçok sertifika programına hazırlanma imkânına da kavuşmuş olacaksınız. Evet sevgili gençler, Üniversitemize, geleceğin mesleğine hoş geldiniz.

Doç. Dr. Coşkun Küçüközmen
Program Koordinatörü