İŞLETME FAKÜLTESİ

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Programı

 

Duyurular

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

 

 

GEET 304 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Etik Karar Verme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GEET 304
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Etik, iyi ve doğru yaşamın nasıl olması gerektiğini inceler. Bu ders, etik problem fark etme ve karar verme basamaklarını uygulamayı öğretmeyi amaçlamaktadır, ayrıca her öğrenci iyi bir insan yaşamının temel bileşenleri hakkında derin ve sistemli bir düşünme ve bunu yaşam sürecine yansıtma ve kendi hayatına ilişkin özirdeleme olanağına sahip olacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel geleneksel etik teorileri, düşünürleri ve kavramları tanımlayabilecek
  • Etik problemleri analiz edebilecek ve kendi düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak savunabilecek
  • Eleştirel düşünme ve yazma becerisini geliştirecek
  • Bu teori, kavram ve ilkeleri hem etik ikilemlere, hem sosyal konulara, hem de etik karar verme sürecine uygulayabilecek
  • Ahlaki yükümlülük, değerler ve iyi bir insan yaşamı hakkındaki bağımsız kişisel düşüncelerini ilişkilendirebilecektir
Tanımı Bu ders birtakım temel konular doğrultusunda ahlak felsefesine bir giriş niteliğinde olacaktır. Normatif etik, meta-etik ve uygulamalı etik üzerinde odaklanacaktır çünkü normatif etik neyin iyi, neyin kötü, neyin doğru ve neyin yanlış olduğu sorularına cevap verir. Meta-etik ahlaksallığın doğası ile ilgilenir. Uygulamalı etik ise iyilik ve doğruluk teorilerini çağdaş etik problemlere uygular. Etik ve meslek etiği temel ilkeleriyle öğrenciler genel ve meslek etiği ilkelerinin farkına varacaklardır. Etik karar verme basamaklarını nasıl uygulayacaklarını öğreneceklerdir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse ve Etiğe Giriş - Dersin tanıtılması - Konular ve beklenenler - Etik İkilemler - Etik nedir, ne değildir? Books: Michael J. Sandel, Justice: What's The Right Thing To Do? New York: Farrar, Straus and Giroux, 2010 ss.3-30
2 Etik Ölçütlerin Kaynakları -Etik Teoriler: -Değerler Yaklaşımı Michael J. Sandel, Justice: What's The Right Thing To Do? New York: Farrar, Straus and Giroux, 2010 ss. 184-207. Alasdair McIntyre, A Short History of Ethics, 1998, British Library ss.57-83. Supplementary Readings: Plato, The Apology (of Socrates); Aristotle, Nicomachean Ethics.
3 Etik Ölçütlerin Kaynakları -Etik Teoriler: - Değerler Yaklaşımı - Olgu tartışması Movie: Agora (2009), Director: Alejandro Amenábar
4 Etik Ölçütlerin Kaynakları -Etik Teoriler: -Değerler Yaklaşımı (Genel Değerlendirme ve Tartışma) Michael J. Sandel, Justice: What's The Right Thing To Do? New York: Farrar, Straus and Giroux, 2010 ss. 184-207. Alasdair McIntyre, A Short History of Ethics, 1998, British Library ss.57-83. Supplementary Readings: Plato, The Apology (of Socrates); Aristotle, Nicomachean Ethics.
5 Etik Ölçütlerin Kaynakları -Etik Teoriler -Faydacı Yaklaşım Michael J. Sandel, Justice: What's The Right Thing To Do? New York: Farrar, Straus and Giroux, 2010 ss. 31-57. Alasdair McIntyre, A Short History of Ethics, 1998, British Library ss. 227-243. Supplementary Reading: John Stuart Mill, On Liberty, 1859.
6 Etik Ölçütlerin Kaynakları -Etik Teoriler -Faydacı Yaklaşım - Olgu Tartışması Movie: Eye in the Sky, Director: Gavin Hood
7 Etik Ölçütlerin Kaynakları -Etik Teoriler -Faydacı Yaklaşım (Genel Değerlendirme ve Tartışma) Michael J. Sandel, Justice: What's The Right Thing To Do? New York: Farrar, Straus and Giroux, 2010 ss. 31-57. Alasdair McIntyre, A Short History of Ethics, 1998, British Library ss. 227-243. Supplementary Reading: John Stuart Mill, On Liberty, 1859.
8 Piyasalar ve Etik - Çağdaş Etik Tartışmalarından Seçilmiş Bir Tema Michael J. Sandel, Justice: What's The Right Thing To Do? New York: Farrar, Straus and Giroux, 2010 ss. 75-102. (Seçilen tema ve konuya ilişkin yardımcı okumalar duyurulacaktır.)
9 ARASINAV
10 Etik Ölçütlerin Kaynakları -Etik Teoriler -Deontolojik Yaklaşım Michael J. Sandel, Justice: What's The Right Thing To Do? New York: Farrar, Straus and Giroux, 2010 ss. 103-139. Alasdair McIntyre, A Short History of Ethics, 1998, British Library ss. 190-198. Supplementary Reading: Immanuel Kant, Grounding for the Metaphysics of Morals.
11 Etik Ölçütlerin Kaynakları -Etik Teoriler -Deontolojik Yaklaşım Olgu tartışması Movie: The Reader, (2008), Director: Stephen Daldry
12 Etik Ölçütlerin Kaynakları -Etik Teoriler -Deontolojik Yaklaşım (Genel Değerlendirme ve Tartışma) Michael J. Sandel, Justice: What's The Right Thing To Do? New York: Farrar, Straus and Giroux, 2010 ss. 103-139. Alasdair McIntyre, A Short History of Ethics, 1998, British Library ss. 190-198. Supplementary Reading: Immanuel Kant, Grounding for the Metaphysics of Morals.
13 Çağdaş Tartışmalarda Etiğe Yeni Yaklaşımlar Yardımcı okumalar dersten önce duyurulacaktır.
14 Meslek Etiği - Olgu Tartışması - Genel Değerlendirme
15 Genel Değerlendirme
16 Final

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
116

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest