İŞLETME FAKÜLTESİ

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Programı

 

Duyurular

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

 

 

GEHU 210 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sosyal Bilimin İlkeleri I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GEHU 210
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere, sosyal bilimlerin temel kavramlarını, fikirlerini ve yöntemlerini alt disiplinlerine referansla tanıtmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilimsel bilgi ile bilimsel olmayan bilgiyi birbirinden ayırt edebileceklerdir.
  • Toplumsal kurum ve olayları sosyal bilim kavramları çerçevesinde eleştirebileceklerdir
  • Antropolojinin temel kavramları çerçevesinde toplumsal evrimi açıklayabileceklerdir.
  • Kültürün toplumsal hayattaki rolü ve önemini değerlendirebileceklerdir.
  • Sosyoloji teorilerini ve genel kavramlarını kullanarak toplumsal eşitsizliklerin farklı boyutlarını değerlendirebileceklerdir
  • Psikolojinin genel içeriğini ve kişilik gelişim sürecini tanımlayabileceklerdir.
  • Sosyal psikolojinin kavramlarını kullanarak toplumdaki önyargı, ayrımcılık ve stereotipleştirme gibi durumları sorgulayabileceklerdir.
  • Siyaset bilimi ile ilgili temel kavramları kullanarak siyasi ideolojileri ayırt edebileceklerdir.
Tanımı Bilimsel bilginin doğası ve sosyal bilimlerle ilgili genel bilgilerin yanı sıra antropoloji, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, siyaset bilimi ve ekonomi disiplinlerinden seçilmiş konular dersin içeriğini oluşturacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Genel Tanıtımı
2 Eleştirel Okuma ve Yazma Okunacak materyaller blackboard üzerinden görülecektir.
3 Bilimsel Bilginin Doğası ve Sosyal bilimler Bruce C. Straits and Royce A. Singleton, Approaches to Social Research (3rd edition) Oxford University Press, 1998, pp. 17-39. * John Perry and Erna Perry, Contemporary Society: an Introduction to Social Science, Pearson, 2006, pp. 15-22.
4 Sosyoloji ve Toplumsal Etkileşime Kısa Bir Giriş Anthony Giddens, Sociology, Polity Press, 1998, pp. 240/244, 251/279. James M. Henslin, Sociology: A Down to Earth Approach, Boston
5 Sosyolojiden Seçilmiş Bir Konu: Toplumsal Tabakalaşma Anthony Giddens, Sociology, Polity Press, 1998, pp. 240-244, 251-279.
6 Siyaset Bilimine Kısa Bir Giriş Eddie J. Girdner, People and Power: An Introduction to Politics, İstanbul: Literatür Yayınları, pp. 3-24.
7 ARA SINAV
8 Siyaset Biliminden Seçilmiş Bir Konu: Siyasi İdeolojiler Micheal Roskin et al, Political Science: An Introduction, Prentice Hall International, 6th ed., 1997, pp. 98-123.
9 Siyaset Biliminden Seçilmiş Bir Konu: Siyasi İdeolojiler II Micheal Roskin et al, Political Science: An Introduction, Prentice Hall International, 6th ed., 1997, pp. 98-123.
10 Film Gösterimi
11 Sınıf İçi Yazı Çalışması
12 Antropoloji ve Kültüre Kısa Bir Giriş Carol R. Ember, Melvin Ember, Peter N. Peregrine, Anthropology, Pearson, 2005, 1-13. * Anthony Giddens, Sociology, Polity Press, 1998, 45-55. * Raymond Scupin and Christopher R. DeCorse, Anthropology: A Global Perspective, 2004, pp. 224.240
13 Psikoloji ve Kişilik Gelişimine Kısa Bir Giriş John Perry and Erna Perry, Contemporary Society: An Introduction to Social Science, Pearson, 2006, pp. 99-122.
14 Sosyal Psikolojiden Seçilmiş Bir Konu: Sosyal Biliş Robert S. Feldman, Social Psychology, Pearson, 2001, pp. 41-46, 80-95.
15 Dersin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Bu formdaki zorunlu okumalar.

Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
25
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
14
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
17
Final / Sözlü Sınav
1
22
    Toplam
165

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest