GEAR 220 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Osmanlı Döneminden Modern Türkiye'ye Güzel Sanatlar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GEAR 220
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk günlerinden günümüze Türk görsel Kültür tarihini ortaya koymak; öğrencileri bu tarihin en önemli kavramları, objeleri ve figürleri ile tanıştırmak; Türk kültürü çalışmasına eleştirel bir yaklaşım sunmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tarihi eserde, özellikle tarihsel kanıt ve anlamın kompleks katları ile ilişkili fikirleri geliştirebileceklerdir.
  • Çağdaş dönem dahil olmak üzere, Türk kültür mirasını oluşturan önemli eserleri ve sanat hareketlerini değerlendirebileceklerdir.
  • Tarihi eserde, özellikle tarihsel kanıt ve anlamın kompleks katları ile ilişkili fikirleri geliştirebileceklerdir.
  • Çağdaş dönem dahil olmak üzere, Türk kültür mirasını oluşturan önemli eserleri ve sanat hareketlerini değerlendirebileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders, türk kültürünün üç safhasına odaklanacaktır. Pers, Selçuk ve Bizans gibi çeşitli kültürlerden etkilenmeleri gösteren başlangıç döneminden imparatorluğun dağılmasına kadar uzanan Osmanlı dönemi sanatı, geç dönem saray merkezli sanatı da içerecektir. Modernist dönem –Türk izlenimci hareketinin gelişmesinden başlayan, cumhuriyet dönemi boyunca devam eden ve 60’lar ve 70’lerin geç formalizmine kadar uzanan 19. ve 20. Yüzyılların uluslarası üslubunun etkisini sorgulayacaktır. Türkiye’de konsept sanatını, çağdaş sanat kurumlarının gelişimini ve temel çağdaş konuların Türkiye’de bugünkü sanat pratiklerini etkileyen biçimini sorgulayacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş.
2 Ders 1. Orta Asya’da erken Türk sanatının bir değerlendirmesi. Selçuklular ve Rumlar. Ottoman Civilization 2. Edited by Halil Inalcik and Günsel Renda. Turks 600-1600. The book of the Exhibition The Royal Academy of Arts London 2008 ISBN: 978-903973-56-1
3 Ders 2. Osmanlı kültürü altın çağı. Mimar Sinan. İznik seramikleri. Ders 1’den öğrenci suınumları. Ottoman Civilization 2. Edited by Halil Inalcik and Günsel Renda. Turks 600-1600. The book of the Exhibition The Royal Academy of Arts London 2008 ISBN: 978-903973-56-1
4 Ders 3. Avrupa etkilerinin başlangıcı. Lale dönemi ve Osmanlı baroğu. Ders 2’den öğrenci sunumları. The City's Pleasures: Istanbul in the 18th Century. Shirine Hamadeh. University of Washington Press. 2009 ISBN: 9780295986678 0295986670
5 Ders 4. Türk saraylarının Avrupa güzel sanatlar kültürüne entegrasyonu. Türk oryantalizmi. Türk yeni sanatı. 19. Yüzyılda geleneksel sanat okullarının ve müzelerinin gelişimi. Ders 3’ten öğrenci sunumları. Önceki derslerin gözden geçirilmesi
6 Ders 5. Türkiye’de modern kültürün başlangıcı. Türk izlenimciler ve Avrupa hareketleri ile bağlantıları. Slide gösterisi sınavı 1. New Works New Horizons Istanbul Modern Museum Book of the exhibition 2009 Çağdaş Türk Sanati. Sezer Tansuğ Remzi Kitabevi 2008 ISBN: 978-975-6167-37-3
7 Ders 6. Erken cumhuriyet dönemi ve Osmanlı tarihiyle kültürel ilişkileri. Yeni bir yön çizilmesi. Ders 4 ve 5’ten öğrenci sunumları. Dönem ödevi önerisi teslimi.
8 Ders 7. Modern Türk sanatçılar ve sosyal gerçekçilik. Ders 6’dan öğrenci sunumları. Önceki derslerin gözden geçirilmesi
9 Ders 8. Modern Türk sanatçılar, formalizm, abstraksiyon and postmodernizm. Ders 7’den öğrenci sunumları. Önceki derslerin gözden geçirilmesi
10 Sanatçı konuşmaları. Ders 8’den öğrenci sunumları. Dönem ödevi taslağı teslimi (1500 kelime - %50 değerinde notlama)
11 Ders 9. Türkiye’de çağdaş sanat kurumlarının gelişmesi. Slide gösterisi sınavı 2. Unleashed: Contemporary Art from Turkey. Edited by Hossein Amirsadeghi 2009 ISBN: 978-0-500-97702-6
12 Ders 10. Türkiye ve kavramsal sanat. Ders 9’dan öğrenci sunumları. Önceki derslerin gözden geçirilmesi
13 Ders 11. Türkiye’de çağdaş sanat ve sosyopolitik meseleler. Kimlik cinsiyeti ce kurumsal eleştiri. Ders 10 ve 11’den öğrenci sunumları. Önceki derslerin gözden geçirilmesi
14 Dönem üzerine tartışma Dönem ödevi teslimi (1500 kelime).
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Ottoman Civilization 2. Edited by Halil Inalcik and Günsel Renda. Turks 600-1600. The book of the Exhibition The Royal Academy of Arts London 2008 ISBN: 978-903973-56-1

Unleashed: Contemporary Art from Turkey. Edited by Hossein Amirsadeghi 2009 ISBN: 978-0-500-97702-6

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
15
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
10
20
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
20
Final Sınavı
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
15
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
10
1
Proje
1
22
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
10
Final Sınavı
1
10
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest