GEAR 306 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hollywood Sineması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GEAR 306
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin Hollywood’un üretim/dağıtım/gösterim networklerine dair genel bir bilgi edinmelerini sağlar. Hollywood tarihindeki ana temaları ve stilleri tanıtır ve Hollywood’da yazar/yönetmenlik, yıldız sistemi, türleri ve kullandığı teknolojiler ile ilgili farkındalık yaratır. Hollywood’u sadece bir ticaret alanı olarak değil bir anlamlar sistemi bağlamında inceler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Film çalışmalarındaki anahtar kavramları ve onların Hollywood sinemasındaki izdüşümlerini tanımlayabilir.
  • Hollywood’un heterojen yapısını, onu oluşturan farklı tür ve yaklaşımlara aşinalık kazanarak inceleyebilir.
  • Hollywood’un yıldız sistemini, ana stüdyolarını, yönetmenlerini ve diğer medyalarla ilişkilerini tanımlayabilir.
  • Hollywood’un kilit sosyal ve ekonomik krizlerle, kültürel dönüşümlerle ve teknolojik gelişmelerle kurduğu çok katmanlı ilişkiyi tartışabilir.
  • Sanat sinemasının ve popüler sinemanın arasındaki gerilimi eleştirel olarak analiz ederler ve aynı zamanda Hollywood sinemasının diğer sinemalar üzerindeki etkilerini analiz eder.
Ders Tanımı Bu ders Hollywood’u ekonomik, kültürel ve tarihsel bağlamında inceler. Endüstriyel dinamiklerini (stüdyo sistemi, yıldız sistemi gibi) anlatısal ve estetik aygıtları ile paralellikler kurarak kavrar. Öğrencilerin Hollywood’un üretim süreçleri ile bağlantılı olarak işleyişini analiz ettikleri makaleler yazmaları beklenir

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hollywood Sineması ve Toplumsal Değişim Modern Times (1936) Charlie Chaplin Howe, Lawrence. "Charlie Chaplin in the age of Mechanical Reproduction: reflexive ambiguity in Modern Times." College Literature 40, no. 1 (2013): 45-65.
2 Hollywood Uyarlamaları ve Kültürlerarası Etkileşimler All Quiet on the Western Front (1930) Lewis Milestone Chambers, John Whiteclay. "‘All Quiet on the Western Front’(1930): the antiwar film and the image of the first world war." Historical Journal of Film, Radio and Television 14, no. 4 (1994): 377-411.
3 Sinemada Metinlerarası İlişki Casablanca (1942) Michael Curtiz Eco, Umberto. "" Casablanca": Cult Movies and Intertextual Collage." SubStance 14, no. 2 (1985): 3-12.
4 Sinemada Muğlaklık ve Çoklu Anlamlar Citizen Kane (1941) Orson Welles Mulvey, Laura. Citizen Kane. Bloomsbury Publishing, 2017, p.17 -37
5 Sinema Üretim Aracı Üzerine Düşünceler Rear Window (1954) Alfred Hitchcock Howe, Lawrence. "Through the Looking Glass: Reflexivity, Reciprocality, and Defenestration in Hitchcock's" Rear Window"." College Literature (2008): 16-37.
6 Hollywood ve Sanat Blow-Up (1966) Michelangelo Antonioni Harris, Thomas. "Rear Window and Blow-Up: Hitchcock's Straightforwardness vs. Antonioni's Ambiguity." Literature/Film Quarterly 15, no. 1 (1987): 60-63.
7 Yeni Hollywood Dönemi Bonnie and Clyde (1967) Arthur Penn King, G. (2002). New Hollywood Cinema: An Introduction. Bloomsbury Publishing, pp. 1-39.
8 Filmde Kadın İmgeleri One Flew Over the Cockoo’s Nest (1975) Milos Forman Farber, S., Americana, Sweet and Sour, The Hudson Review, Vol. 29, No. 1 (Spring, 1976), pp. 95-102
9 Bilimkurgu Noir Blade Runner (1982) Ridley Scott Barad, J., Blade Runner and Sartre, The Philosophy of Neo-Noir, 2007 The University Press of Kentucky.
10 Bağımsız Sinema Sex, Lies and Videotape (1989) Stephen Soderberg Perren, Alisa. “Sex, Lies and Marketing: Miramax and the Development of the Quality Indie Blockbuster.” Film Quarterly, Vol. 55, No. 2 (Winter 2001), pp. 30-39.
11 Amerikan Erkeğini Yeniden Erkekleştirmek American Beauty (1999) Sam Mendes Karlyn, Kathleen. "Too Close for Comfort: American Beauty" and the Incest Motif.” Cinema Journal, Vol. 44, No. 1 (Autumn, 2004), pp. 69-93.
12 Beyaz Hollywood Turizmi Lost in Translation (2003) Sofia Coppola Homay King, “Lost in Translation.” Film Quarterly Vol.59, No.1 (Fall 2005), pp. 45-48. “The World is Her Oyster: Negotiating Contemporary White Womanhood in Hollywood’s Tourist Spaces.” Cinema Journal, Vol. 55, No.4, (2016), pp. 3-27.
13 Korku Sinemasında Tarih ve Politika Get Out (2017) Jordan Peele Landsberg, Alison, “Horror Vérité: Politics and History in Jordan Peele’s Get Out.” Continuum, 32:5, (2018) 629-642.
14 Gençlik Noir Thoroughbreds, (2017) Cory Finley Chang, J.,Cory Finley's 'Thoroughbreds' is a Delectably Twisted Mean-Girls Noir, The Los Angeles Times, March 8, 2018.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Bordwell, David, and Kristin Thompson. 2008. Film History: An Introduction. New York: McGraw-Hill

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
25
Final Sınavı
1
29
    Toplam
117

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest